De historiske data dækker over en periode fra 1980 til 2006 hvor Bio/consult A/S har gennemført over 2.500 projekter for kommuner, daværende amtskommuner, andre myndigheder og styrelser samt private virksomheder.
Samtlige tidligere kunder, kommuner, regioner, styrelser kan anmode om adgang til data og rapporter. Data omfatter bl.a.

  • Opmålingsdata, kort og rapporter over undersøgelser i en lang række danske søer
  • Data og rapporter og data fra en lang række undersøgelser i de danske kystnære farvande.
  • Herunder tidsserier fra en række større fjorde og brakvandsområder
  • Data og rapporter fra en lang række vandløb
  • Herunder tidsserier fra en række større vandløbssystemer i Danmark
  • Data og rapporter fra en række større infrastrukturprojekter i Danmark
  • Herunder Øresundsforbindelsen og nogle af landets største havvindmølleparker
  • Data og rapporter fra nogle af landets største naturområder